Logo 2 Active

Voor wie is 2Active

  1. Bedrijven kunnen deelnemen aan Back on Track door (productie)opdrachten aan 2Active uit te besteden. Die activiteiten omvatten (licht) assemblagewerk, verzorgen van mailings, verpakken en labelen van producten, enzovoort.
  2. Gemeenten treden in nauw overleg met 2Active om geschikte kandidaten vanuit de bijstand in Back on Track te plaatsen. Daarvoor worden afspraken gemaakt en op papier vastgelegd. Gemeenten worden intensief op de hoogte gehouden van de voortgang van elke cliënt voor wie een persoonlijk ontwikkelingsplan is vastgesteld.
  3. Cliënten die aan Back on Track deelnemen kunnen rekenen op een intensieve begeleiding. Afspraken die zij met 2Active maken zijn soepel, maar niet vrijblijvend. Het uiteindelijke doel is om cliënten stap voor stap (weer) bemiddelbaar te maken voor de reguliere arbeidsmarkt.
Antwoord voor bedrijven en gemeenten op Participatiewet
Begeleiding en ondersteuning naar werk!

Bedrijven moeten steeds vaker mensen met een beperking werk bieden.

Gemeenten willen steeds meer mensen met een bijstandsuitkering kunnen uitschrijven. 2Active biedt bedrijven én gemeenten een fantastische oplossing: Back on Track! > lees meer

Direct contact opnemen?

2 Active
Marconiweg 18
8071 RA  Nunspeet.

Bellen: 0341 253 353
Mailen: info@2active.nl

 

 

 


Ans Jansen

‘Aandacht voor de persoon
in kwestie en gehoord
worden vind ik belangrijk,’